Privacy- en cookiebeleid

Algemeen

Loyalis gaat zeer zorgvuldig om met jouw gegevens:

 • Wij werken volgens de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
 • Wij houden ons aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Hierin staan de regels van de Wbp voor banken en verzekeraars.
 • Loyalis heeft zijn gegevensverwerkingen gemeld bij de functionaris voor de gegevensbescherming van APG Groep NV. Deze functionaris is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegegevens (CPB).
 • Je gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor je ze verstrekt hebt, of om je te informeren over producten en diensten die aansluiten op het ZZP Pensioen.


Gebruik van je gegevens

Wat doen wij met jouw persoonsgegevens?

Bij de aanvraag en/of wijziging van een verzekering of financiële dienst, vraagt Loyalis om persoonsgegevens zoals naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.Wij nemen de verstrekte persoonsgegevens op in ons klantenbestand en gebruiken deze:

 • voor het beoordelen en accepteren van je aanvraag;
 • voor het uitvoeren van de overeenkomst;
 • om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • om je te informeren over onze producten en/of diensten die aansluiten op collectieve regelingen;
 • voor statistische analyses;
 • voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, onze organisatie, medewerkers en cliënten.

Waar gebruiken wij jouw gegevens voor?

Loyalis gebruikt jouw gegevens om:

 • je inzicht te geven in jouw toekomstige financiële situatie en eventuele wijzigingen daarin;
 • je te informeren over onze producten en/of diensten die aansluiten op het ZZP Pensioen.

Loyalis verwerkt alleen die gegevens die nodig zijn.

Bezwaar maken tegen gebruik van jouw gegevens

Ben je het niet eens met het gebruik van je gegevens voor producten en diensten? Vul dan dit formulier in of neem contact met ons op.


Inzage en correctie gegevens

Loyalis helpt je graag zo goed mogelijk. Daarom is het belangrijk dat wij over de juiste gegevens beschikken.

 • Wil je weten of wij je gegevens correct hebben doorgevoerd? Stuur ons dan een schriftelijk verzoek om inzage met een kopie van een geldig identiteitsbewijs. 
 • Hebben we gegevens vastgelegd die onjuist, onvolledig of overbodig zijn? Stuur ons dan een schriftelijk verzoek om je gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Je ontvangt dan binnen vier weken bericht van ons.


Kwaliteitsmonitoring

Om onze dienstverlening en de kwaliteit van onze service te optimaliseren, doen we aan kwaliteitsmonitoring. Dit betekent dat telefonische klantgesprekken mogelijk worden opgenomen. Aan het begin van het telefoongesprek informeren we je hierover. We gebruiken opgenomen gesprekken alleen om medewerkers te coachen op de kwaliteit van hun dienstverlening. We gaan uiterst zorgvuldig met deze opgenomen gesprekken om. De opnames worden niet aan derden verstrekt, tenzij we hier door wet- of regelgeving toe verplicht worden. De opnames worden maximaal zes maanden bewaard en daarna vernietigd. 

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat we tijdens het bezoek aan onze website op je computer, telefoon of tablet plaatsen. In dit tekstbestand slaan we informatie op, die we op een ander moment weer kunnen uitlezen.

Sommige cookies zijn noodzakelijk omdat de site anders niet functioneert. Bijvoorbeeld voor het veilig onthouden van gebruiksvoorkeuren. Zonder deze cookies functioneert de website niet. Je kunt deze dan ook niet uitzetten.

Daarnaast plaatsen we cookies voor de koppeling met andere kanalen. Dit doen we voor share-buttons en retargeting. Met retargeting kijken we naar jouw surfgedrag op onze website. We kunnen dan de bij jou passende teksten en beelden tonen.
De cookies die we hiervoor gebruiken noemen we externe cookies.

In het cookievenster rechts boven geef je aan of je naast noodzakelijke cookies ook cookies voor share-buttons en retargeting wil accepteren. Dit venster verdwijnt zodra je de cookies hebt geaccepteerd. Meer informatie over cookies vind je in ons Privacy- en cookiebeleid.

Deze website zal wel:

 • Noodzakelijke cookies plaatsen
 • Deelmogelijkheden voor social media inschakelen
 • Retargeting mogelijk maken

Deze website zal niet:

 • Identificeerbare informatie delen