FAQ

Veel gestelde vragen

 • Algemeen
  • Is het ZZP Pensioen de moeite waard voor oudere ZZP’ers?

   Oudere ZZP’ers kunnen zeker profiteren van het ZZP Pensioen. Met de inleg van deelnemers die dichter op hun pensioenleeftijd zitten, beleggen we met minder risico. Dat levert daardoor iets minder op. Maar de eerste inleg kan binnen de fiscale jaarruimte van de afgelopen zeven ondernemingsjaren gedaan worden. Je mag dan dus meteen veel geld inleggen.

   Hier lees je meer over op de in ons ebook Fiscale ruimte en het ZZP Pensioen.

  • Wie zit er achter het ZZP Pensioen?

   Het ZZP Pensioen is een initiatief van Stichting ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw en Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP) en de pensioenspecialisten Loyalis en APG. Zie Partners van het ZZP Pensioen.

  • Hoe is het toezicht geregeld bij het ZZP Pensioen?

   Allereerst houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op Loyalis. De AFM let er bijvoorbeeld op dat Loyalis zich aan de wettelijke regels houdt en dat de informatie die Loyalis over het ZZP pensioen geeft juist, duidelijk en niet misleidend is. 
   Daarnaast heeft de Stichting ZZP Pensioen toezicht op het ZZP Pensioen. De stichting controleert de uitvoering en stemt af over verbeteringen.

  • Heeft het ZZP Pensioen ook een dekkingsgraad?

   Nee. Dekkingsgraden hebben betrekking op pensioenfondsen. En het ZZP Pensioen is geen pensioenfonds, maar officieel een lijfrentebeleggingsrecht. Het rendement dat wordt opgebouwd in het ZZP pensioen is en blijft van jou.

  • Kan een DGA ook gebruik maken van het ZZP Pensioen?

   Uiteraard kan dat. Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) heb je overigens wel een bijzondere positie. Tot op heden zou je namelijk nog pensioen in eigen beheer (PEB) kunnen opbouwen. Maar deze regeling verdwijnt. Vanaf 1 januari 2017 krijgen ondernemers drie jaar de tijd om vrijwillig de fiscale claim op hun pensioenpot af te kopen. Je betaalt dan 36,4% over het vrijgevallen pensioenvermogen, in plaats van de gebruikelijke 52%. Maar hoe bouw je dan wel pensioen op? Wist je dat als directeur-grootaandeelhouder ook pensioen op kunt bouwen buiten je bedrijf? Met het ZZP Pensioen bijvoorbeeld.

   Meer weten? 

  • Wat gebeurt er met mijn geld als Loyalis failliet gaat?

   Al het geld in jouw ZZP Pensioen is afgescheiden van het vermogen van Loyalis. Dat is veilig ondergebracht in een trustkantoor, namelijk Kas Trust & Depositary Services NV in Amsterdam. Bij faillissement kunnen eventuele schuldeisers van Loyalis niet aan jouw geld komen. Jouw geld valt dus altijd buiten de boedel van Loyalis. Ook als het trustkantoor onverhoopt failliet zou gaan, blijft jouw geld in het ZZP Pensioen onaangetast. Ook het trustkantoor heeft het beheerde vermogen van het ZZP Pensioen afgescheiden van het eigen vermogen.

  • Waarom is het ZZP Pensioen in het leven geroepen?

   Als zelfstandige moet je zelf voor je pensioen zorgen. Je hebt immers geen werkgever die jou een pensioenregeling aanbiedt. Veel ZZP’ers hebben hierdoor een pensioengat – een grote terugval in inkomen als ze met pensioen gaan.

   Uit het regeringsrapport ‘Pensioen van zelfstandigen’ uit 2013 blijkt dat – als er niets verandert – minstens een kwart van de ZZP’ers het na hun pensioen met minder dan de helft van hun inkomen moet redden.

   Drie grote ZZP-organisaties, Loyalis en APG hebben het ZZP Pensioen in het leven geroepen om dit te veranderen.

  • Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten van het ZZP Pensioen?
   • De inleg is flexibel binnen de fiscale voorwaarden.
   • Je kan vanaf je 60ste met pensioen. 
   • De uitkeringsduur is flexibel binnen de fiscale voorwaarden: tien, vijftien of twintig jaar, of levenslang. 
   • De deelname is en blijft vrijwillig.
   • Je mag het vermogen gebruiken als je arbeidsongeschikt wordt.
   • Je pensioengeld wordt niet meegenomen in de vermogenstoets als je onverhoopt in de bijstand terechtkomt.
  • Waar kan ik de beleggingsresultaten van het ZZP Pensioen vinden?

   De beleggingsresultaten van het ZZP Pensioen tot nu toe kun je op deze pagina bekijken

  • Wanneer ontvang ik een jaaropgave?

   Je ontvangt van ons in de tweede week van februari je jaaropgave in je portaal. Hiervan krijg je een melding via e-mail. In deze jaaropgave staat het totale bedrag dat je hebt ingelegd in je ZZP Pensioen. Let op! Heb je gebruikgemaakt van een kapitaaloverdracht? Dan staat dit bedrag niet vermeld in je jaaropgave.

  • Waarom vind ik het ZZP Pensioen niet terug in mijnpensioenoverzicht.nl?

   Mijnpensioenoverzicht.nl is bedoeld voor pensioen dat opgebouwd wordt in de tweede pijler. De tweede pijler? Ons pensioenstelsel bestaat uit de zogenaamde drie pijlers. De eerste ontvangt iedereen: dat is de AOW. De tweede is het medewerkerspensioen dat opgebouwd wordt via pensioenfondsen. Dan is er een derde pijler, hiermee vul je individueel je pensioen aan. De meeste fulltime ZZP'ers bouwen geen pensioen (meer) op in de tweede pijler. Zij bouwen hun pensioen individueel op. En dat kan met producten als het ZZP Pensioen. Zodoende vind je jouw opgebouwde vermogen in het ZZP Pensioen niet terug in mijnpensioenoverzicht.nl

  • Wat gebeurt er als mijn bedrijf failliet gaat?

   Uw opgebouwde vermogen in uw ZZP Pensioen blijft ook van u als uw bedrijf failliet gaat. Vanuit de wet is namelijk bepaald dat het lijfrentebeleggingsrecht in ZZP Pensioen een persoonlijk recht is dat buiten een faillissement valt. Dit betekent dat er ook geen verplichting aan u kan worden opgelegd om het ZZP Pensioen af te kopen in geval van faillissement.

 • Fiscaal & Belasting
  • Wat is de maximale reserveringsruimte (ook wel inhaalruimte genoemd)?

   Dat is afhankelijk van de jaarruimte die jij niet hebt benut over de afgelopen 7 jaar. Hiervoor geldt een maximum. In 2018 is dat € 7.167 als je jonger bent dan 55 jaar en 9 maanden en € 14.152 als je ouder bent.

  • Ik leg in zonder belasting af te trekken, is mijn uitkering dan belast?

   Ja, want de fiscus gaat er namelijk van uit dat je deze inleg in je ZZP Pensioen hebt afgetrokken van je belastbare inkomen. En dat je hiermee een fiscaal voordeel hebt gehad.

   Het is dus verstandig de inleg die binnen de fiscale ruimte valt van de belasting af te trekken. Want over de uitkeringen moet je te zijner tijd belasting betalen, ook al heb je destijds niet al jouw inleg afgetrokken van je inkomstenbelasting. In bepaalde gevallen mag je de inleg die je niet hebt afgetrokken, toch nog verrekenen. Dit deel heet “beperkte saldomethode” en is maar een laag bedrag per jaar (in 2018: maximaal € 2.269 per lijfrenteproduct).

  • Wat gebeurt er als ik meer inleg dan mijn fiscale ruimte?

   Je bepaalt zelf hoeveel je inlegt in je ZZP Pensioen. Maar de inleg is niet onbeperkt aftrekbaar van je belastbare inkomen. De jaarruimte kun je berekenen via onze rekentoolLeg je meer in? Dan is dit meerdere niet aftrekbaar. 

   Het is niet slim om meer in te leggen dan je fiscale ruimte. Want over jouw uitkeringen moet je te zijner tijd belasting betalen. Ook al heb je destijds niet al jouw inleg afgetrokken van je inkomstenbelasting. In bepaalde gevallen mag je de inleg die je niet hebt afgetrokken, toch nog verrekenen. Dit deel heet “beperkte saldomethode” en is maar een laag bedrag per jaar (in 2018: maximaal €2.269 per lijfrenteproduct).

  • Hoeveel jaarruimte heb ik?

   Dat is afhankelijk van je persoonlijke situatie. De jaarruimte kun je berekenen via onze rekentool. Om je toch een idee te geven is hier de formule:

   De Jaarruimte formule vanaf 2018 is: 
   (13,3% x premiegrondslag) - (6,27 x factor A) - F

   De premiegrondslag is het gezamenlijke bedrag in het voorafgaande kalenderjaar van de winst uit onderneming vóór mutaties van de FOR en vóór de ondernemersaftrek, belastbaar loon, belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden en belastbare periodieke uitkeringen (met een totaal maximum van € 105.075), verminderd met een bedrag van € 12.129. De A staat voor de aangroei van aanspraken uit een eventuele pensioenregeling in 2017. De F staat voor dotaties aan de FOR in 2017. De jaarruimte voor 2018 wordt dus berekend op basis van de gegevens uit 2017.

  • Kan ik de FOR als inleg gebruiken voor het ZZP Pensioen?

   Een zelfstandig ondernemer mag in 2018 9,44% van zijn winst toevoegen aan de FOR. Het bedrag is wel gemaximeerd tot € 8.946. Het is mogelijk om de FOR te storten in het ZZP Pensioen. Jouw FOR neemt dan af met het bedrag dat wordt gestort in het ZZP Pensioen en wordt bij jouw winst opgeteld. Daar tegenover staat een even grote aftrek op je inkomen uit werk en woning (Box 1). Per saldo betaal je dus geen belasting over deze afname van je FOR. Houd er wel rekening mee dat je moet voldoen aan het zogenoemde ‘urencriterium’: Je moet minimaal 1225 uur werkzaamheden verrichten voor jouw bedrijf en meer dan 50% van je totale arbeidstijd aan jouw onderneming besteden.

  • Zijn de vaste beheerkosten aftrekbaar?

   De vaste beheerkosten bedragen € 35 per jaar. Deze verrekenen wij met de waarde van jouw lijfrentekapitaal. Bij het afsluiten heb je nog geen kapitaal. Daarom betaal je een eerste inleg van € 35. Hierop brengen wij vervolgens de vaste beheerkosten voor het eerste jaar in mindering. De eerste inleg is net als overige inleg aftrekbaar mits je fiscale ruimte hebt. In de vervolgjaren wordt de € 35 jaarlijks ingehouden op je opgebouwde kapitaal.

  • Wordt de eerste betaling van € 35 voor de vaste beheerkosten als eerste inleg gezien?

   Ja omdat je bij het afsluiten nog geen kapitaal hebt betaal je een eerste inleg van € 35. Op deze eerste inleg brengen wij vervolgens de vaste beheerkosten voor het eerste jaar in mindering. De eerste inleg van € 35 is net als overige inleg aftrekbaar mits je fiscale ruimte hebt. In de vervolgjaren wordt de € 35 jaarlijks ingehouden op je opgebouwde kapitaal.

  • Voor welke datum moet het geld op mijn ZZP Pensioen staan als het gaat om de jaarruimte?

   Als je je storting nog wilt meenemen met de belastingaangifte over 2018, dient het geld uiterlijk op 31 december 2018 op jouw ZZP Pensioen te staan. Omdat het ook bij de banken een drukke periode is in december kun je het beste ruim op tijd het gewenste bedrag storten. 

 • Arbeidsongeschiktheid
  • Hoe werkt het als ik arbeidsongeschikt word?

   Je mag het opgebouwde vermogen uit het ZZP-pensioen gebruiken bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden. Zo moet het om langdurige arbeidsongeschiktheid gaan.

   Daarnaast mag je nog geen AOW-uitkering ontvangen. De maximale hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering hangt af van wat je de afgelopen twee jaar verdiend hebt, maar is maximaal 40.644 euro per jaar.

   Als je het opgebouwde vermogen uit je pensioen gebruikt voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering, wordt je kapitaal voor je oudedagspensioen uiteraard lager. Hierdoor zal jouw pensioenuitkering ook lager worden.

   De uitkering bij arbeidsongeschiktheid is belast en wordt fiscaal gezien als een “reguliere” lijfrentetermijn. Omdat vastgestelde langdurige arbeidsongeschiktheid reden is voor een opname uit het ZZP Pensioen, is hierover geen fiscale boete (revisierente) verschuldigd.

   Let op dat dit geen complete vervanging is van het arbeidsongeschiktheidsrisico. Als je nog niet zoveel kapitaal hebt opgebouwd kun je uiteraard weinig laten uitkeren bij arbeidsongeschiktheid.

 • Overstappen
 • Overlijden
  • Wat gebeurt er als ik vóór mijn pensioendatum overlijd?

   Wanneer je overlijdt voordat je je pensioendatum hebt bereikt, wordt je ZZP Pensioen beëindigd. Het volledige opgebouwde kapitaal wat je op dat moment hebt gespaard komt dan ten goede aan je nabestaanden. Zij moeten zich melden bij Loyalis. Hier krijgen zij te horen welke documenten nodig zijn om jouw ZZP Pensioen over te dragen.

   Er zijn wel enkele fiscale regels waar je op moet letten.

   Als jouw nabestaande jouw echtgenoot of partner is:
   - dan moeten de uitkeringen direct na jouw overlijden worden uitgekeerd aan jouw echtgenoot of partner
   - deze uitkeringen moeten minimaal 5 jaar duren. Jouw echtgenoot of partner kan kiezen voor een verdeling van de waarde over 5 jaar of langer.

   Als jouw nabestaande een familielid is die jonger is dan 30:
   - dan moeten de uitkeringen direct na jouw overlijden worden uitgekeerd aan dat familielid
   - deze uitkeringen moeten minimaal 5 jaar duren als het familielid 25 jaar of jonger is
   - als het familielid tussen 25 en 30 jaar oud is dan moeten de uitkeringen minimaal tot de 30ste verjaardag worden uitgekeerd

   Als jouw nabestaande een familielid is die 30 jaar of ouder is:
   - dan moeten de uitkeringen direct na jouw overlijden worden uitgekeerd aan dat familielid
   - deze uitkeringen moeten dan minimaal 20 jaar aan dit familielid worden uitgekeerd

   Je kan jouw uitkeringen na jouw overlijden niet aan een BV of stichting over laten maken. Het moet altijd gaan om een zogenaamde natuurlijke persoon.

   Je nabestaanden kunnen er ook voor kiezen om géén nabestaandenlijfrente te kopen. Maar de fiscus zal dan direct 52 procent inkomstenbelasting over het gehele opgebouwde ZZP Pensioenkapitaal heffen. Bovendien moeten je nabestaanden een boete van 20 procent betalen (de zogenaamde “revisierente”). Hierdoor blijft er maar 28 procent van het pensioen over.

   Jouw nabestaanden kunnen er voor kiezen om de opgebouwde waarde uit jouw ZZP Pensioen over een bepaald aantal jaren te verdelen. Ook kunnen zij voor een levenslange uitkering kiezen. Dat is dan een verzekeringsvorm. De hoogte van deze verzekerde uitkeringen zijn in de regel lager dan wanneer je de opgebouwde waarde over een bepaald aantal jaren verdeeld. Het verzekeren van het risico dat je heel oud wordt, en dus langer een uitkering zal ontvangen, kost namelijk geld.

   Wil je meer weten over wat er met jouw geld gebeurt bij je overlijden? Lees dan het ebook Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik overlijd?

  • Wat gebeurt er als ik ná mijn pensioendatum overlijd?

   Na je pensioendatum ontvang je een periodieke uitkering uit jouw ZZP Pensioen. Je hebt dan al gekozen voor een tijdelijke (bijvoorbeeld 10 jaar) of een levenslange uitkering. Als je overlijdt na jouw pensioendatum, dan worden de uitkeringen uitbetaald aan jouw erfgenamen. Heb je gekozen voor een tijdelijke uitkering, dan loopt deze uitkering door tot de destijds door jou gekozen einddatum. Heb je gekozen voor een levenslange uitkering, dan gaat de uitkering verder op het leven van jouw partner. De uitkering eindigt dan na het overlijden van jouw partner.
   Wie jouw ZZP Pensioen ontvangt na jouw overlijden, kun je vastleggen in een testament. Heb je geen testament? Dan wordt het wettelijk erfrecht gevolgd.

   Wat er met jouw ZZP Pensioen gebeurt kun je uitgebreid lezen in het ebook Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik overlijd?

 • Inleggen
  • Kan ik de inleg in het ZZP Pensioen tussentijds stopzetten of wijzigen?

   Je bepaalt zelf hoeveel je wilt inleggen en wanneer. Variabel inleggen is dus mogelijk. Het is wel belangrijk dat je rekening houdt met je fiscale ruimte.

  • Hoe kan ik een automatische overboeking naar mijn ZZP Pensioen instellen?

   Via je bank kun je een automatische inschrijving aanmaken zoals je dat wellicht ook voor je vaste lasten doet. Hoe je dit doet verschilt per bank. Wat wel overal hetzelfde blijft, is dat je de overschrijving richt aan bankrekeningnummer NL79ABNA0425579557 tnv ASR Vermogensbeheer N.V. met in de omschrijving jouw klantnummer. Dat nummer vind je in jouw deelnemersportaal onder het kopje 'een nieuwe storting doen'.

  • Voor welke datum moet het geld op mijn ZZP Pensioen staan als het gaat om de jaarruimte?

   Als je je storting nog wilt meenemen met de belastingaangifte over 2019, dient het geld uiterlijk op 31 december 2019 op jouw ZZP Pensioen te staan. Omdat het ook bij de banken een drukke periode is in december kun je het beste ruim op tijd het gewenste bedrag storten. 

  • Op welke datum moet ik mijn inleg storten om op tijd te zijn voor de eerstvolgende beleggingsronde?

   Wil je weten wanneer wij jouw inleg beleggen? Bekijk dan onze tabel met de handelsdagen. Hierop kun je zien voor welke dag je in moet leggen, wanneer we je inleg beleggen en wanneer je ziet hoeveel de beleggingen hebben opgeleverd in het portaal. 

  • Wat is netting?

   Wanneer je geld inlegt in of weghaalt uit een beleggingsfonds, betaal je toe- en uittreed kosten. Deze kosten kunnen elkaar ook opheffen. Wij trekken de aankopen en verkopen op dezelfde dag namelijk van elkaar af om zo transactiekosten te besparen. Dit wordt “netting” genoemd. Het komt dus voor, dat er in het geheel geen of zeer weinig toe- of uittredingskosten worden ingehouden. Van deze kosten gaat overigens niets naar Loyalis toe. Wij gebruiken deze kosten uitsluitend voor de kosten die we maken voor het aan- en verkopen van beleggingen via handelsplatformen, brokers of banken. Wat er overblijft van deze kosten, gaat terug de beleggingsfondsen in. Dit komt dus ten goede aan de deelnemers. De ingelegde gelden worden één keer per maand belegd. Het één keer per maand aankopen en/of verkopen van beleggingen is goedkoper dan wanneer je dat iedere dag doet. De toe- en uittreedkosten zijn dan veel lager. En dat scheelt je geld.

 • Uitkeren & Opnemen
  • Kan ik mijn opgebouwde pensioenkapitaal ook bij een andere maatschappij tot uitkering laten komen?

   Ja, dat kan. Loyalis brengt geen kosten in rekening als je je kapitaal ergens anders tot uitkering wilt laten komen. Wij bieden je de vrijheid om uit te zoeken welke maatschappij jou de beste uitkering biedt voor je kapitaal.

  • Kan ik de hoogte van de uitkering laten variëren?

   Op dit moment is dat niet mogelijk. Een lijfrente-uitkering moet nu vast (qua bedrag of units) en gelijkmatig (qua uitkeringsperiode) zijn. De ZZP organisaties zijn bezig om het wettelijk mogelijk te maken dat je kan kiezen voor een zogenaamde “hoog – laag”-uitkering .

  • Kan ik tussentijds geld opnemen uit mijn ZZP Pensioen?

   Nee, dat kan niet. Het kapitaal dat je met ZZP Pensioen opbouwt, moet je op je pensioendatum verplicht gebruiken voor een lijfrente-uitkering. Dat is wettelijk zo bepaald. Doe je dit niet, dan wordt over het opgenomen bedrag boven de € 4.404 52% inkomstenbelasting én 20% revisierente ingehouden. Mocht je in een lager belastingtarief vallen, dan kan je een deel van dat ingehouden bedrag aan de Belastingdienst terugvragen. Is je kapitaal minder dan € 4.404? Dan betaal je alleen de inkomstenbelasting. Dit wordt afgedragen aan de Belastingdienst.

 • Aanvragen
  • Waarom moet ik een kennis & ervaringstoets doen?

   Het is mogelijk om zonder financieel advies het ZZP Pensioen af te sluiten. Als je zelf weet hoe het ZZP Pensioen werkt, wat de voorwaarden zijn en je weet dat dit past bij je eigen (financiële) situatie, dan kun je hiervoor kiezen. Je sluit dan het ZZP Pensioen af zonder financieel advies. Om te bepalen of je in staat bent zelf het ZZP Pensioen af te sluiten zul je een kennis & ervaringstoets moeten doen. Dit doe je tijdens het aanvraagproces. Twijfel je over je eigen kennis? Loop dan geen risico en laat je adviseren door een financieel adviseur.

  • Is er een bedenktijd?

   Ja, de bedenktijd is 30 dagen. Let wel op de volgende zaken:

   • De € 40 distributiekosten worden teruggestort. 
   • Het is mogelijk dat wij jouw eventuele inleg al hebben belegd. De toe- en uittreedkosten, de variabele beheerkosten en de beleggingsresultaten (zowel positief als negatief) zijn dan voor jouw rekening. Daarnaast kunnen wij pas bij het eerst volgende beleggingsmoment dit geld onttrekken en aan jou uitkeren.
 • Beleggen
  • Belegt ZZP Pensioen verantwoord

   Ja, sinds 15 oktober 2017 belegt het ZZP Pensioen enkel in ESG aandelen. ESG is een afkorting voor Environmental Social en Governance en staat voor maatschappelijk verantwoord beleggen. SRI (Social Responsible Investments) heeft dezelfde betekenis.

   Duurzame beleggingen zijn erop gericht een financieel rendement te combineren met een positieve impact op samenleving en milieu. Verantwoord beleggen betekent niet zonder meer dat beleggers hun financiële doelen moeten bijstellen. De duurzame fondsen van BlackRock, waar wij mee beleggen, zijn ontworpen om een rendement te bieden dat overeenkomt met dat van traditionele fondsen, aangevuld met maatschappelijk verantwoorde doelstellingen.

  • Waarom verantwoord beleggen?

   Loyalis, en dus ook ZZP Pensioen beschouwt duurzaam beleggen als de nieuwe standaard. De voornaamste prioriteit blijft een betaalbaar pensioen met het best mogelijke rendement. En binnen deze kaders is het nu mogelijk om ook duurzaam en verantwoord te beleggen.  

  • Welke fondsen zijn gewijzigd?

   Het Global Equity Fund is vervangen door het Global Equity SRI fund. Onderdeel van dit fonds zijn: 

   • Blackrock iShares aandelen MSCI SRI developed markets en
   • Blackrock iShares aandelen MSCI SRI emerging markets
  • Welke kosten betaal je voor het beleggen?

   Voor het beleggen betaal je op jaarbasis 0,35% over je opgebouwde vermogen. Dat wordt maandelijks verrekend. Daarnaast betaal je kosten voor het inleggen van je geld. Je betaalt als het ware om een fonds in te stappen en om een fonds weer uit te stappen (in- en uittreedkosten of transactiekosten). Deze verschillen per fonds. Voor het nieuwe Global Equity SRI fonds betaal je hiervoor maximaal 0,10% (was voorheen 0,16%) voor Global Interest Plus 0,23% en voor het Global Interest Fonds niets (voorheen 0,03%). 

  • Hoe zijn de rendementen van ESG-beleggen?

   De beleggingsresultaten van de gekozen ESG-fondsen van BlackRock zijn vergelijkbaar qua rendement en volatiliteit (beweeglijkheid van de koersen) met de  “voormalige” aandelenfondsen.
   Dit blijkt uit een “backtesting” onderzoek, waarbij de fondsresultaten van de afgelopen jaren zijn vergeleken met de resultaten die we zouden hebben behaald als we in die periode in de nieuwe ESG-fondsen hadden belegd.