FAQ

Veel gestelde vragen

 • Algemeen
  • Is het ZZP Pensioen de moeite waard voor oudere ZZP’ers?

   Oudere ZZP’ers kunnen zeker profiteren van het ZZP Pensioen. Met de inleg van deelnemers die dichter op hun pensioenleeftijd zitten, beleggen we met minder risico. Dat levert daardoor iets minder op. Maar de eerste inleg kan binnen de fiscale jaarruimte van de afgelopen zeven ondernemingsjaren gedaan worden. Je mag dan dus meteen veel geld inleggen.

   Hier lees je meer over op de in ons ebook Fiscale ruimte en het ZZP Pensioen.

  • Wie zit er achter het ZZP Pensioen?

   Het ZZP Pensioen is een initiatief van Stichting ZZP Nederland, Zelfstandigen Bouw, FNV Zelfstandigen en Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP) en de pensioenspecialisten Loyalis en APG. Zie Partners van het ZZP Pensioen.

  • Hoe is het toezicht geregeld bij het ZZP Pensioen?

   Allereerst houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toezicht op Loyalis. De AFM let er bijvoorbeeld op dat Loyalis en APG zich aan de wettelijke regels houden en dat de informatie die Loyalis over het ZZP pensioen geeft juist, duidelijk en niet misleidend is. 
   Daarnaast heeft de Stichting ZZP Pensioen toezicht op het ZZP Pensioen. De stichting controleert de uitvoering en stemt af over verbeteringen.

  • Heeft het ZZP Pensioen ook een dekkingsgraad?

   Nee. Dekkingsgraden hebben betrekking op pensioenfondsen. En het ZZP Pensioen is geen pensioenfonds, maar officieel een lijfrentebeleggingsrecht. Het rendement dat wordt opgebouwd in het ZZP pensioen is en blijft van jou.

  • Kan een DGA ook gebruik maken van het ZZP Pensioen?

   Uiteraard kan dat. Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) heb je overigens wel een bijzondere positie. De DGA is namelijk zowel werkgever als werknemer. Je hebt daarmee de mogelijkheid om jezelf 2e pijler-pensioen toe te zeggen. Wanneer je dit niet gedaan dan kun je pensioen opbouwen in het ZZP Pensioen. Wanneer je wel pensioenopbouw hebt geregeld in de 2e pijler (bv. in eigen beheer of via een pensioenverzekering), maar dit pensioen is niet fiscaal optimaal, dan kan het ZZP Pensioen mogelijk ook worden ingezet. Dit omdat er dan waarschijnlijk nog jaarruimte is.

  • Wat gebeurt er met mijn geld als Loyalis of APG failliet gaan?

   Al het geld in jouw ZZP Pensioen is afgescheiden van het vermogen van Loyalis of APG. Dat is veilig ondergebracht in een trustkantoor. Bij faillissement kunnen eventuele schuldeisers van Loyalis of APG niet aan jouw geld komen. Jouw geld valt dus altijd buiten de boedel van Loyalis en APG. Ook als het trustkantoor onverhoopt failliet zou gaan, blijft jouw geld in het ZZP Pensioen onaangetast. Ook het trustkantoor heeft het beheerde vermogen van het ZZP Pensioen afgescheiden van het eigen vermogen.

  • Waarom is het ZZP Pensioen in het leven geroepen?

   Als zelfstandige moet je zelf voor je pensioen zorgen. Je hebt immers geen werkgever die jou een pensioenregeling aanbiedt. Veel ZZP’ers hebben hierdoor een pensioengat – een grote terugval in inkomen als ze met pensioen gaan.

   Uit het regeringsrapport ‘Pensioen van zelfstandigen’ uit 2013 blijkt dat – als er niets verandert – minstens een kwart van de ZZP’ers het na hun pensioen met minder dan de helft van hun inkomen moet redden.

   Vier grote ZZP-organisaties, APG en Loyalis hebben het ZZP Pensioen in het leven geroepen om dit te veranderen.

  • Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten van het ZZP Pensioen?
   • De inleg is flexibel binnen de fiscale voorwaarden.
   • Je kan vanaf je 60ste met pensioen. 
   • De uitkeringsduur is flexibel binnen de fiscale voorwaarden: tien, vijftien of twintig jaar, of levenslang. 
   • De deelname is en blijft vrijwillig.
   • Je mag het vermogen gebruiken als je arbeidsongeschikt wordt.
   • Je pensioengeld wordt niet meegenomen in de vermogenstoets als je onverhoopt in de bijstand terechtkomt.
  • Waar kan ik de beleggingsresultaten van het ZZP Pensioen vinden?

   De beleggingsresultaten van het ZZP Pensioen tot nu toe kun je op deze pagina bekijken

  • Wanneer ontvang ik een jaaropgave?

   Je ontvangt van ons in de tweede week van februari je jaaropgave in je portal. Hiervan krijg je een melding via e-mail. In deze jaaropgave staat het totaal aan wat je hebt ingelegd in je ZZP Pensioen. Let op! Heb je gebruikgemaakt van een kapitaaloverdracht? Dan staat dit bedrag niet vermeld op je jaaropgave.

 • Fiscaal & Belasting
  • Wat is de maximale reserveringsruimte (ook wel inhaalruimte genoemd)?

   Dat is afhankelijk van hoeveel jaarruimte jij niet hebt benut over de afgelopen 7 jaar. Maar ook hier heb je te maken met een maximum. In 2016 is dat een bedrag van € 7.088 voor mensen tot 55 jaar + 6 maanden en € 13.997 voor mensen vanaf 55 jaar + 6 maanden.

  • Ik leg in zonder belasting af te trekken, is mijn uitkering dan belast?

   Ja, want de fiscus gaat er namelijk van uit dat je deze inleg in je ZZP Pensioen hebt afgetrokken van je belastbare inkomen. En dat je hiermee een fiscaal voordeel hebt gehad.

   Het is dus verstandig de inleg die binnen de fiscale ruimte valt van de belasting af te trekken. Want over de uitkeringen moet je te zijner tijd belasting betalen, ook al heb je destijds niet al jouw inleg afgetrokken van je inkomstenbelasting. In bepaalde gevallen mag je de inleg die je niet hebt afgetrokken, toch nog verrekenen. Dit deel heet “beperkte saldomethode” en is maar een laag bedrag per jaar (in 2016: maximaal € 2.269).

  • Wat gebeurt er als ik meer inleg dan mijn fiscale ruimte?

   Je bepaalt zelf hoeveel je inlegt in je ZZP Pensioen. Maar de inleg is niet onbeperkt aftrekbaar van je belastbare inkomen. De jaarruimte kun je berekenen via onze rekentool.Leg je meer in? Dan is dit meerdere niet aftrekbaar. 

   Het is niet slim om meer in te leggen dan je fiscale ruimte. Want over jouw uitkeringen moet je te zijner tijd belasting betalen. Ook al heb je destijds niet al jouw inleg afgetrokken van je inkomstenbelasting. In bepaalde gevallen mag je de inleg die je niet hebt afgetrokken, toch nog verrekenen. Dit deel heet “beperkte saldomethode” en is maar een laag bedrag per jaar (in 2016: maximaal €2.269).

  • Hoeveel jaarruimte heb ik gemiddeld?

   Dat is afhankelijk van je persoonlijke situatie. De jaarruimte kun je berekenen via onze rekentool. Om je toch een idee te geven van hoe de jaarruimte berekend wordt, hebben we de formule opgenomen.

   De Jaarruimte formule vanaf 2016 is: 
   Jaarruimte = (13,8% x premiegrondslag) - (6,5 x factor A) - F

   De premiegrondslag is het gezamenlijke bedrag in het voorafgaande kalenderjaar van de winst uit onderneming vóór mutaties van de FOR en vóór de ondernemersaftrek, belastbaar loon, belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden en belastbare periodieke uitkeringen (met een totaal maximum van € 101.519), verminderd met een bedrag van € 11.996. De A staat voor de aangroei van aanspraken uit een pensioenregeling in het voorafgaande jaar. De F staat voor dotaties aan de FOR in het voorafgaande kalenderjaar. Jaarruimte voor 2016 wordt dus berekend op basis van de gegevens uit 2015.

  • Kan ik de FOR als inleg gebruiken voor het ZZP Pensioen?

   Een zelfstandig ondernemer mag jaarlijks 9,8% van zijn winst toevoegen aan de FOR. Het bedrag is wel gemaximeerd tot € 8.774 voor het jaar 2016. Het is mogelijk om de FOR te storten in het ZZP Pensioen. Jouw FOR neemt dan af met het bedrag dat wordt gestort in het ZZP Pensioen en wordt bij jouw winst opgeteld. Daar tegenover staat een even grote aftrek op je inkomen uit werk en woning (Box 1). Per saldo betaal je dus geen hoger belastingbedrag. Houd er wel rekening mee dat je moet voldoen aan het zogenoemde ‘urencriterium’: Je moet minimaal 1225 uur werkzaamheden verrichten voor jouw bedrijf en meer dan 50% van je totale arbeidstijd aan jouw onderneming besteden.

  • Zijn de vaste beheerkosten aftrekbaar?

   De vaste beheerkosten bedragen € 35 per jaar. Deze verrekenen wij met de waarde van jouw lijfrentekapitaal. Bij het afsluiten heb je nog geen kapitaal. Daarom betaal je een eerste inleg van € 35. Hierop brengen wij vervolgens de vaste beheerkosten voor het eerste jaar in mindering. De eerste inleg is net als overige inleg aftrekbaar mits je fiscale ruimte hebt. In de vervolgjaren wordt de € 35 jaarlijks ingehouden op je opgebouwde kapitaal.

  • Wordt de eerste betaling van € 35 voor de vaste beheerkosten als eerste inleg gezien?

   Ja omdat je bij het afsluiten nog geen kapitaal hebt betaal je een eerste inleg van € 35. Op deze eerste inleg brengen wij vervolgens de vaste beheerkosten voor het eerste jaar in mindering. De eerste inleg van € 35 is net als overige inleg aftrekbaar mits je fiscale ruimte hebt. In de vervolgjaren wordt de € 35 jaarlijks ingehouden op je opgebouwde kapitaal.

 • Arbeidsongeschiktheid
  • Hoe werkt het als ik arbeidsongeschikt raak?

   Je mag het opgebouwde vermogen uit het ZZP-pensioen gebruiken bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden. Zo moet het om langdurige arbeidsongeschiktheid gaan.

   Daarnaast mag je nog geen AOW-uitkering ontvangen. De maximale hoogte van de arbeidsongeschiktheidsuitkering hangt af van wat je de afgelopen twee jaar verdiend hebt, maar is maximaal 40.000 euro per jaar.

   Als je het opgebouwde vermogen uit je pensioen gebruikt voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering, wordt je kapitaal voor je oudedagspensioen uiteraard lager. Hierdoor zal jouw pensioenuitkering ook lager worden.

   De uitkering bij arbeidsongeschiktheid is belast en wordt fiscaal gezien als een “reguliere” lijfrentetermijn. Omdat vastgestelde langdurige arbeidsongeschiktheid reden is voor een opname uit het ZZP Pensioen, is hierover geen fiscale boete (revisierente) verschuldigd.

   Let op dat dit geen complete vervanging is van het arbeidsongeschiktheidsrisico. Als je nog niet zoveel kapitaal hebt opgebouwd kun je uiteraard weinig laten uitkeren bij arbeidsongeschiktheid.

 • Overstappen
 • Overlijden
  • Wat gebeurt er als ik vóór mijn pensioendatum overlijd?

   Wanneer je overlijdt voordat je je pensioendatum hebt bereikt, wordt je ZZP Pensioen beëindigd. Het volledige opgebouwde kapitaal wat je op dat moment hebt gespaard komt dan ten goede aan je nabestaanden. Zij moeten zich melden bij Loyalis. Hier krijgen zij te horen welke documenten nodig zijn om jouw ZZP Pensioen over te dragen.

   Er zijn wel enkele fiscale regels waar je op moet letten.

   Als jouw nabestaande jouw echtgenoot of partner is:
   - dan moeten de uitkeringen direct na jouw overlijden worden uitgekeerd aan jouw echtgenoot of partner
   - deze uitkeringen moeten minimaal 5 jaar duren. Jouw echtgenoot of partner kan kiezen voor een verdeling van de waarde over 5 jaar of langer.

   Als jouw nabestaande een familielid is die jonger is dan 30:
   - dan moeten de uitkeringen direct na jouw overlijden worden uitgekeerd aan dat familielid
   - deze uitkeringen moeten minimaal 5 jaar duren als het familielid 25 jaar of jonger is
   - als het familielid tussen 25 en 30 jaar oud is dan moeten de uitkeringen minimaal tot de 30ste verjaardag worden uitgekeerd

   Als jouw nabestaande een familielid is die 30 jaar of ouder is:
   - dan moeten de uitkeringen direct na jouw overlijden worden uitgekeerd aan dat familielid
   - deze uitkeringen moeten dan minimaal 20 jaar aan dit familielid worden uitgekeerd

   Je kan jouw uitkeringen na jouw overlijden niet aan een BV of stichting over laten maken. Het moet altijd gaan om een zogenaamde natuurlijke persoon.

   Je nabestaanden kunnen er ook voor kiezen om géén nabestaandenlijfrente te kopen. Maar de fiscus zal dan direct 52 procent inkomstenbelasting over het gehele opgebouwde ZZP Pensioenkapitaal heffen. Bovendien moeten je nabestaanden een boete van 20 procent betalen (de zogenaamde “revisierente”). Hierdoor blijft er maar 28 procent van het pensioen over.

   Jouw nabestaanden kunnen er voor kiezen om de opgebouwde waarde uit jouw ZZP Pensioen over een bepaald aantal jaren te verdelen. Ook kunnen zij voor een levenslange uitkering kiezen. Dat is dan een verzekeringsvorm. De hoogte van deze verzekerde uitkeringen zijn in de regel lager dan wanneer je de opgebouwde waarde over een bepaald aantal jaren verdeeld. Het verzekeren van het risico dat je heel oud wordt, en dus langer een uitkering zal ontvangen, kost namelijk geld.

   Wil je meer weten over wat er met jouw geld gebeurt bij je overlijden? Lees dan het ebook Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik overlijd?

  • Wat gebeurt er als ik ná mijn pensioendatum overlijd?

   Na je pensioendatum ontvang je een periodieke uitkering uit je ZZP Pensioen. Je hebt dan al gekozen voor de duur van deze uitkering: tijdelijk (bijvoorbeeld tien jaar) of levenslang. Als je overlijdt terwijl deze periodieke uitkering al is gestart, dus ná je pensioendatum, dan worden deze uitkeringen na jouw overlijden uitbetaald aan je erfgenamen. Wie jouw ZZP Pensioen ontvangt na je overlijden, kun je vastleggen in een testament. Heb je geen testament? Dan wordt het wettelijk erfrecht gevolgd.

   Wat er met jouw pensioen gebeurt kun je uitgebreid nalezen in het ebook Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik overlijd?.

 • Inleggen
 • Uitkeren & Opnemen
  • Kan ik mijn opgebouwde pensioenkapitaal ook bij een andere maatschappij tot uitkering laten komen?

   Ja, dat kan. Loyalis brengt geen kosten in rekening als je je kapitaal ergens anders tot uitkering wilt laten komen. Wij bieden je de vrijheid om uit te zoeken welke maatschappij jou de beste uitkering biedt voor je kapitaal.

  • Kan ik de hoogte van de uitkering laten variëren?

   Op dit moment is dat niet mogelijk. Een lijfrente-uitkering moet nu vast (qua bedrag of units) en gelijkmatig (qua uitkeringsperiode) zijn. De ZZP organisaties zijn bezig om het wettelijk mogelijk te maken dat je kan kiezen voor een zogenaamde “hoog – laag”-uitkering .

  • Kan ik tussentijds geld opnemen uit mijn ZZP Pensioen?

   Nee, dat kan niet. Het kapitaal dat je met ZZP Pensioen opbouwt, moet je op je pensioendatum verplicht gebruiken voor een lijfrente-uitkering. Dat is wettelijk zo bepaald. Doe je dit niet, dan betaal je over het opgenomen bedrag 52% inkomstenbelasting én 20% revisierente. Dit wordt afgedragen aan de Belastingdienst.

 • Aanvragen
  • Waarom moet ik een kennis & ervaringstoets doen?

   Het is mogelijk om zonder financieel advies het ZZP Pensioen af te sluiten. Als je zelf weet hoe het ZZP Pensioen werkt, wat de voorwaarden zijn en je weet dat dit past bij je eigen (financiële) situatie, dan kun je hiervoor kiezen. Je sluit dan het ZZP Pensioen af zonder financieel advies. Om te bepalen of je in staat bent zelf het ZZP Pensioen af te sluiten zul je een kennis & ervaringstoets moeten doen. Dit doe je tijdens het aanvraagproces. Twijfel je over je eigen kennis? Loop dan geen risico en laat je adviseren door een financieel adviseur.

  • Is er een bedenktijd?

   Ja, de bedenktijd is 14 dagen. Let wel op de volgende zaken:

   • De € 40 distributiekosten worden niet teruggestort. Deze moeten wij wettelijk gezien in rekening brengen en hebben wij ook daadwerkelijk gemaakt.
   • Het is mogelijk dat wij jouw eventuele inleg al hebben belegd. De toe- en uittreedkosten, de variabele beheerkosten en de beleggingsresultaten (zowel positief als negatief) zijn dan voor jouw rekening. Daarnaast kunnen wij pas bij het eerst volgende beleggingsmoment dit geld onttrekken en aan jou uitkeren.