Lifecycle structuur

Jouw inleg wordt belegd in een lifecycle structuur. Hierin wordt het beleggingsrisico automatisch afgebouwd naarmate je pensioendatum dichterbij komt.

Als je nog lange tijd kan beleggen wordt jouw inleg omgezet in aandelen met een kans op een hoger rendement en een hoger risico. Wanneer je je pensioenleeftijd nadert, bouwen wij dit risico af. Hierbij worden aandelen met een hoger risico geleidelijk ingeruild voor obligaties met een lager risico. 

Beleggingsmixen

Afhankelijk van de looptijd tot je gekozen pensioendatum doorloop je acht verschillende beleggingsmixen. Dit betekent dat jouw inleg over de drie deelfondsen wordt verdeeld volgens de onderstaande tabel.

Als je meer wilt weten over onze beleggingen, bekijk onze fondsen, lees ons ebook 'Hoe belegt Loyalis voor jouw ZZP Pensioen'. En kijk hier voor onze beleggingsresultaten